Category - Blog

11
oct.

Formulare fiscale ordonate dupa numar

010 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice,  asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (OMEF 2296/2007)  Formular 010 Se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de …

1
apr.

Evidenta impozitelor in fisa pe platitor

Prezentarea impozitelor, taxelor si contributiilor datorate bugetului general consolidat Evidenta impozitelor, taxelor si contributiilor datorate bugetului general consolidat se organizeaza de catre organele fiscale de administrare ale acestora in baza O.M.F.P. nr. 1.722/2004 pentru aprobarea instructiunilor privind organizarea sistemului de administrare a creantelor fiscale, implementat in baza O.M.F.P. nr. 441 din 19 august 2005. Sa …

Page 4 of 4